Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η μαθήτρια τής Β΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού Σεβαστή-Διαμαντίνα Γιαννιού συμμετείχε στην 35η Συνδιάσκεψη Επιλογής τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων με τίτλο "European Integration: towards a Europe of local societies, equality and understanding", που διεξήχθη από 7 έως 10 Απριλίου 2017 στους χώρους τού Αμερικανικού Κολλεγίου Deree, ενώ η Γενική Συνέλευσή του (General Assembly) πραγματοποιήθηκε στο κτήριο τής Παλιάς Βουλής.
Πρόκειται για μια διοργάνωση-προσομοίωση των πραγματικών συνεδριάσεων τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου οι μαθητές συμμετέχουν σε ξεχωριστές επιτροπές και συζητούν ιδιαίτερα σημαντικά θέματα στα Αγγλικά ή στα Γαλλικά.
Η μαθήτρια συμμετείχε στην επιτροπή ENVI (Committee on Environment, Public Health and Food Safety) όπου και πραγματεύτηκε το θέμα των ναρκωτικών ουσιών, τής παράνομης διακίνησής τους και των προσπαθειών που πρέπει να καταβάλει η ΕΕ ώστε να εξαλείψει αυτό το πρόβλημα και να βοηθήσει στην κοινωνική επανένταξη των χρηστών.
Η πρώτη μέρα αφιερώθηκε στη σύσφιξη σχέσεων καθώς και στην ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος ανάμεσα στους υποψηφίους, με στόχο την εξασφάλιση τελικής ομοφωνίας στις επερχόμενες αποφάσεις.
Ακολούθησε διήμερο συνομιλιών-συνεδριάσεων που κατέληξε, την τέταρτη ημέρα, σε δέκα τελικά ψηφίσματα που αφορούν στα τρέχοντα θέματα τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τη μαθήτρια προετοίμασαν και συνόδεψαν οι καθηγήτριες Αγγλικών κ. Τζαμάλη και Παππά.