Εκτύπωση

Οι εκλογές που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στα σχολεία για την ανάδειξη πενταμελών συμβουλίων τάξης και δεκαπενταμελούς συλλογικού οργάνου των μαθητών όλου τού Λυκείου αποτελούν άριστη ευκαιρία ώστε οι μαθητές να εκθέσουν τις απόψεις τους, να διατυπώσουν τα αιτήματά τους, να εξοικειωθούν με τις δημοκρατικές διαδικασίες και να ασκήσουν το δικαίωμα τού εκλέγειν και τού εκλέγεσθαι.

Εφέτος, για πρώτη φορά στο Β΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, οι εκλογές για ανάδειξη τού δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου έγιναν, στις 16 Οκτωβρίου 2020, εξ ολοκλήρου με χρήση τής τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εκφώνησαν προεκλογικές ομιλίες στους συμμαθητές τους διαδικτυακά, μπροστά σε υπολογιστή που είχε τοποθετηθεί και προετοιμαστεί για τον σκοπό αυτό στο γραφείο Υποδιεύθυνσης τού Σχολείου.

Οι συμμαθητές τους, αφού παρακολούθησαν ζωντανά τις ομιλίες στο τμήμα τους, ψήφισαν εν συνεχεία στον υπολογιστή τής αίθουσάς τους, χωρίς κάλπες ή ψηφοδέλτια, με την εποπτεία ενός μέλους τής εφορευτικής επιτροπής που βρισκόταν στο τμήμα τους.

Τα αποτελέσματα εξεδόθησαν αμέσως και φυσικά με τη μέγιστη ασφάλεια σε συνθήκες πανδημίας.

Υποψήφιοι, ψηφοφόροι και εφορευτική επιτροπή συνεργάστηκαν άψογα μεταξύ τους, καθώς και με την Ομάδα Ψηφιακής Υποστήριξης τού Σχολείου (κ. Βραχνό, Πουλόπουλο και Ραμπαούνη), προκειμένου να διεξαχθούν οι εκλογές διαδικτυακά και η διαδικασία να ολοκληρωθεί με ακρίβεια και συντομία.