Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων τού Β΄Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού παρακολούθησαν, στον διαδραστικό πίνακα, επιμόρφωση με θέμα «Περιδιάβαση στην ιστοσελίδα τής Φ.Ε.».

Η καθηγήτρια Πληροφορικής και διαχειρίστρια τής πλατφόρμας e-arsakeio κ. Δήμητρα Ραμπαούνη παρουσίασε στους εκπαιδευτικούς σημαντικά σημεία τής ιστοσελίδας της Φ.Ε. και ειδικότερα τής ιστοσελίδας τού Σχολείου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα εξής: κόμβοι τής ιστοσελίδας τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, παρεχόμενες υπηρεσίες στη Φ.Ε., εκπαιδευτική πλατφόρμα e-arsakeio, portal για τους εργαζόμενους στη Φ.Ε., απόφοιτοι/alumni.

Η επιμόρφωση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις που έθεσαν οι εκπαιδευτικοί στην κ. Ραμπαούνη και απαντήθηκαν λεπτομερώς σε κλίμα συνεργασίας όλων των μελών τού Συλλόγου.

Με το πέρας τής παιδαγωγικής συνεδρίασης, την ίδια ημέρα, οι νεοεισερχόμενοι στο σχολείο εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν ειδική επιμόρφωση για την εκπαιδευτική πλατφόρμα e-arsakeio και, συγκεκριμένα, για τις ψηφιακές τάξεις.

Η κ. Ραμπαούνη παρουσίασε τις υπάρχουσες στο σχολείο ψηφιακές τάξεις και έδειξε αναλυτικά στους νέους συναδέλφους πώς να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν οι ίδιοι σε μια ψηφιακή τάξη, ώστε να διευκολυνθούν στο έργο τους.

Την πρωτοβουλία και την ευθύνη για τις δύο αυτές επιμορφώσεις, λίγο πριν από το κουδούνι τής 12ης Σεπτεμβρίου, είχε η Διευθύντρια τού Σχολείου δρ Νέλλη Παππά.