Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το Β΄Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού τίμησε και εφέτος την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022, η οποία καθιερώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2001, σε μια προσπάθεια να στηριχθεί η πολυγλωσσία στην Ευρώπη, να ενισχυθεί η εκμάθηση όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών και να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή πολυγλωσσική ταυτότητα.

Στο πλαίσιο αυτό στα τμήματα αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής γλώσσας οι μαθητές, ανάλογα με το επίπεδο τής γλωσσομάθειάς τους, πήραν μέρος σε παιγνιώδεις δραστηριότητες σε κάθε γλώσσα, που σκοπό είχαν να αναδείξουν τον ρόλο τής γλώσσας ως μέσου καλλιέργειας και προώθησης θετικών συμπεριφορών συνεργασίας και πολυπολιτισμικής εκτίμησης μεταξύ χωρών και λαών.

Έλυσαν γρίφους, έμαθαν παροιμίες, έπαιξαν γλωσσικά παιχνίδια, έφτιαξαν αφίσες, είδαν πολυσύλλαβες λέξεις σε κάθε γλώσσα, μίλησαν για την αξία τής γλωσσομάθειας και ενημερώθηκαν για όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, ακόμη και τις λιγότερο ομιλούμενες.

Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για τον ουσιαστικό εορτασμό τής σημαντικής αυτής ημέρας το Σχολείο προμηθεύτηκε, στη διάρκεια τουύ καλοκαιριού, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.