Εκτύπωση

Η καθηγήτρια Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών τού Β΄Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού κ. Δήμητρα Χατζηαγγελάκη συντόνισε δυο ομάδες μαθητών που συμμετείχαν με άρθρα στη μαθητική εφημερίδα "Για μια Βιώσιμη Οικονομία" (2ο τεύχος, 2ο έτος), τεύχος αφιερωμένο στην Οικονομία (Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ.: Φ.1/ΔΝ/72936/176457Δ7/28.12.2020).

Η μαθητική εφημερίδα εκδίδεται κατόπιν πρόσκλησης μαθητών και εκπαιδευτικών ΠΕ80 για την υποβολή άρθρων για τη σύνταξη των τευχών (αρ. πρωτ.: 63/15.01.2021), με υπεύθυνη τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ80 Δήμητρα Μακρή.