Εκτύπωση

Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, παρά τις δυσκολίες της πανδημίας και τα απαγορευτικά, ο Σύλλογος του Β' Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, υπό την καθοδήγηση της Διευθύντριας Νέλλης Παππά, προχώρησε στην αποτίμηση ποικίλων λειτουργιών της σχολικής ζωής και αποτύπωσε με ακρίβεια την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας επί τη βάσει συγκεκριμένων αξόνων.

Σύμφωνα και με τις πρόσφατες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Β' Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού για το σχολικό έτος 2021-2022 αναρτήθηκε στην ειδική πλατφόρμα του ΙΕΠ. Δείτε ακολούθως περιληπτική απόδοση της εν λόγω Έκθεσης, εδώ.

Για να δείτε την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου της Σχολικής Μονάδας από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το σχολικό έτος 2021-2022 πατήστε εδώ και εδώ.