Αρσάκεια Ιωαννίνων

Βιβλία και γραφική ύλη για τους μαθητές όλων των τάξεων:

Οι μαθητές όλων των τάξεων του Σχολείου μας για το σχολικό έτος 2020-2021 πρέπει να είναι εφοδιασμένοι/ες με τα ακόλουθα:

  α) τα βιβλία τού Ο.Ε.Δ.Β για κάθε τάξη

           Οι μαθητές να μην αγοράσουν :

 • το τετράδιο εργασιών τής Μουσικής (όλων των τάξεων) και οι μαθητές τής  Α΄ και Γ΄ τάξης  να   μην  αγοράσουν και το βιβλίο Μουσικής

 • τα βιβλία Φυσικής Αγωγής

  β) Γραφική ύλη:
 • 2-3 ντοσιέ με διαφάνειες για αρχειοθέτηση φωτοτυπιών (σουπλ)

 • 2 πρόχειρα τετράδια με θέματα

 • 15 μπλε 50φυλλα τετράδια

  γ) 2 USB stick (1GB και άνω) (πάνω στο USB να είναι γραμμένο το ονοματεπώνυμο και η τάξη)

  δ) Υλικά για καλλιτεχνικά:

     A'  Γυμνασίου

 • Μπλοκ ακουαρέλας Νο.4
 • σετ ακρυλικών χρωμάτων
 • 3 πινέλα πλακέ για ακρυλικά (μικρό – μεσαίο – μεγάλο)
 • δύο μολύβια 4Β
 • σχολικό ψαλίδι
 • μια κόλλα stick
 • ένα πακέτο σχολικού πηλού & ένα μαχαιράκι βουτύρου

Β' + Γ΄ Γυμνασίου (Εάν έχουν εξαντληθεί ή χαθεί τα παλαιότερα υλικά)

 • Μπλοκ ακουαρέλας Νο.4
 • σετ ακρυλικών χρωμάτων
 • 3 πινέλα πλακέ για ακρυλικά (μικρό – μεσαίο – μεγάλο)
 • δύο μολύβια 4Β
 • σχολικό ψαλίδι
 • μια κόλλα stick
 • χάρακα, τρίγωνα και διαβήτη

  ε) Για τις ξένες γλώσσες θα δοθούν οδηγίες από τους διδάσκοντες ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών.

  στ) Για το μάθημα τής Τεχνολογίας θα δοθούν οδηγίες από τον διδάσκοντα.