Αρσάκεια Ιωαννίνων

Πράξη 2η

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 10-10-2022 και ώρα 11.30 συγκλήθηκε στο γραφείο της Διευθύντριας του Β΄ Γυμνασίου Ψυχικού, κυρίας Σοφίας Γρατσία, με παρουσία και της Διευθύντριας του Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κυρίας Ευδοκίας Πατσιλινάκου, Επιτροπή με αρμοδιότητα την αξιολόγηση των προσφορών και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για τη μετάβαση- μετακίνηση και διαμονή της Διασχολικής Ομάδας των Α΄ και Β΄ Αρσακείων Γυμνασίων στο συνέδριο ΑΤSMUN στην Πάτρα, στις 3,4,5, και 6 Νοεμβρίου 2022, προκειμένου να λάβουν μέρος στο Συνέδριο αυτό, το οποίο διοργανώνεται από τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών και είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας. Οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων ανοίχθηκαν ενώπιον της Επιτροπής ως ορίζει ο νόμος, η οποία αποτελείτο από τις 2 προαναφερθείσες διευθύντριες, τις εκπαιδευτικούς που θα συνοδεύσουν την ομάδα, εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων των δύο Γυμνασίων και εκπροσώπους των μαθητικών συμβουλίων.
Η επιτροπή αξιολόγησε τις προσφορές των <5> πέντε ταξιδιωτικών γραφείων και αφού συνέκρινε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις τιμές τους, επέλεξε την πλέον συμφέρουσα προσφορά με κριτήρια τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το κόστος, το οποίο είναι 150 ευρώ κατά άτομο. Η προσφορά που εγκρίθηκε είναι από το πρακτορείο «ΜΑΝΕΣΣΗΣ».
Οι προσφορές που ανοίχθηκαν είναι η κάτωθι:
1. @HOLIDAYS / 180 ευρώ κατ΄ άτομο/AIRHOTEL ACHAIA BEACH
2. Οnline Holiday.gr /170 ευρώ κατ΄άτομο/Porto Rio Hotel
3. Mazi/ 168 ευρώ κατ΄άτομο /Porto Rio Hotel
4. MANESSIS /150 ευρώ κατ΄άτομο /AIRHOTEL ACHAIA BEACH
5. KEFI / 176 ευρώ κατ΄άτομο /Porto Rio Hotel.