Αρσάκεια Ιωαννίνων

Πράξη 3η

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 συγκλήθηκε στο γραφείο της Διευθύντριας του Β΄ Γυμνασίου Ψυχικού, κυρίας Σοφίας Γρατσία, με παρουσία και των Διευθυντριών του Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κυρίας Ευδοκίας Πατσιλινάκου, του Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού κυρίας Μαυροειδή Αμαλίας, του Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού κυρίας Κανέλλας Παππά και του Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού κυρίας Μαρίκας Δουζίνα με αρμοδιότητα την αξιολόγηση των προσφορών και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για τη μετάβαση- μετακίνηση και διαμονή μαθητών για τους 14ους Διαρσακειακούς Ρητορικούς Αγώνες στα Ιωάννινα, στις 3,4,5,6 Μαρτίου 2023. Οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων ανοίχθηκαν ενώπιον της Επιτροπής ως ορίζει ο νόμος, η οποία αποτελείτο από τις προαναφερθείσες διευθύντριες, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγου Γονέων Φ.Ε. και εκπροσώπους μαθητών.
Η επιτροπή αξιολόγησε τις προσφορές των <8> οκτώ ταξιδιωτικών γραφείων και αφού συνέκρινε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις τιμές τους, επέλεξε την πλέον συμφέρουσα προσφορά του πρακτορείου MANESSIS στο ξενοδοχείο Essence Living Hotel Cat 4* με τιμή 235 ευρώ. Η επιλογή ήταν κατά πλειοψηφία και στηρίχθηκε στους παρακάτω λόγους: α) η προσφορά καλύπτει πλήρως την ανάρτηση β) η άριστη συνεργασία από το παρελθόν με το συγκεκριμένο πρακτορείο.
Οι προσφορές που ανοίχθηκαν είναι η κάτωθι:
1. Travel Project /215 ευρώ κατ ΄άτομο/EPIRUS PALACE
2. Οnline Holiday.gr /300 ευρώ κατ΄ άτομο/OLYMPIC HOTEL
3. Zorpidis Travel/ 275 ευρώ κατ΄ άτομο / ESSENCE LIVING HOTEL
4. MANESSIS /235 ευρώ κατ΄ άτομο /ESSENCE LIVING HOTEL και
ΜΑNESSIS/ 260 ευρώ κατ΄ άτομο/ DU LAC
5. Happy Days / 250 ευρώ κατ ΄άτομο /LAKE HOTEL
6. Doloni / 225 ευρώ κατ΄ άτομο / EPIRUS PALACE
7. PVS / 240 ευρώ κατ΄ άτομο / EPIRUS PALACE
8. Travel Bug/ 260 ευρώ κατ΄ άτομο / LAKE HOTEL