Αρσάκεια Ιωαννίνων

Πράξη 4η

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 9.00’ συγκλήθηκε στο γραφείο της Διεύθυνσης του Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού επιτροπή με αρμοδιότητα την αξιολόγηση προσφορών για την τετραήμερη εκδρομή της Γ ΄Γυμνασίου στον Πλαταμώνα από τις 4-5-2023 έως τις 7-5-2023. Η σύγκλιση της επιτροπής έγινε όπως ορίζει το ΦΕΚ 4577/13-02-2020, αρ. φύλλου 456, άρθρο 14. Η επιτροπή αποτελείτο: Ι) από την Διευθύντρια κυρία Ιωάννα Ευδοκία Πατσιλινάκου, την Υποδιευθύντρια Β κυρία Αικατερίνη Ζωίδου και τον εκπαιδευτικό κύριο Παντελή Κατηνιώτη, οι οποίοι και θα συνοδεύσουν στη εκδρομή σύμφωνα με τη πράξη 53/26-01-2023 του Συλλόγου διδασκόντων του Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, ΙΙ) από την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κυρία Ουρανία Νταγαδάκη και τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κύριο Γεώργιο Βεντούρη και ΙΙΙ) από 2 εκπροσώπους του 15/μελούς Μαθητικού Συμβουλίου τον πρόεδρο κύριο Νικόλαο Γάτσιο και τον ταμία κύριο Αθανάσιο Γιαννάκη. Δικαίωμα ψήφου έχουν: η Διευθύντρια, οι δύο συνοδοί καθηγητές και με μία ψήφο εκπροσωπείται ο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας.
Η επιτροπή αξιολόγησε τις προσφορές των <4> τεσσάρων ταξιδιωτικών γραφείων: 1)Online Holidays.gr, 2) @Holidays, 3)KEFI S.A. 3)Manessis Travel. Συζητήσαμε τα θετικά στοιχεία όλων και προκρίνουμε ότι με βάση τα κριτήρια τόσο τα αναρτημένα όσο και αυτά που τέθηκαν στη συνάντηση μας (η πολυτέλεια του ξενοδοχείου, η θέση και ο χώρος των παραχωρούμενων δωματίων προτιμήθηκαν έναντι της μικρότερης τιμής) επιλέγουμε ομόφωνα το πρακτορείο Manessis Travel. Η τιμή καθορίστηκε στα 265 ευρώ και περιλαμβάνει όλα όσα αναφέρονται στην έγγραφη προσφορά.
Η παρούσα πράξη εφόσον ζητηθεί, μπορεί να κοινοποιηθεί σε κάθε συμμετέχοντα ή έχοντα νόμιμο δικαίωμα να ενημερωθεί, ο οποίος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός τριών (3) ημερών από σήμερα 02/02/2023.