Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο συνημμένο αρχείο είναι διαθέσιμοι οι σύνδεσμοι όλων των διαδικτυακών επιμορφώσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι και τον Μάρτιο του 2023, από την Περιφερειακή Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Δείτε εδώ.