Αρσάκεια Ιωαννίνων
Μαθητές τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού συμμετείχαν με επιτυχία στις εργασίες τού 4ου Παναρσακειακού Μαθητικού Συνεδρίου με θέμα «Αγώνας και αγώνες: Πρόκληση στο πνεύμα, την κοινωνία, τον πολιτισμό» που διοργάνωσε η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 στα Σχολεία τής Εκάλης.
Σκοπός τού συνεδρίου ήταν οι μαθητές να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν την έννοια τού αγώνα σε όλες τις εκφάνσεις και τις μορφές που παίρνει μέσα στον χρόνο και σε κάθε τομέα τής ζωής.
Στο συνέδριο συμμετείχαν 76 μαθητές τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού με 14 εισηγήσεις και 3 πόστερ. Τα θέματα των εισηγήσεων που παρουσίασαν οι μαθητές ήταν τα ακόλουθα:
1. The effects of positive thinking and resilience on handling success or failure. Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Ν. Τρακόσα
2. Ο αγώνας των ατόμων με αναπηρία: Διερεύνηση στάσεων και ευαισθητοποίηση μαθητών. Υπεύθυνοι καθηγητές: κ. Π. Κατηνιώτης, Μ. Δουζίνα
3. Ο αγώνας των εφήβων για τη διαμόρφωση τής επαγγελματικής τους ταυτότητας. Υπεύθυνοι καθηγητές: Π. Κατηνιώτης, Κ. Σουφλιά
4. Winners of life. Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Μ. Μαρίν
5. Η εκκλησιαστική και παραδοσιακή μουσική: Ύμνος στον ανθρώπινο αγώνα. Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Χ. Γραικός
6. Η εκκλησιαστική και παραδοσιακή μουσική: Ύμνος στον ανθρώπινο αγώνα. Υπεύθυνος Καθηγητής: κ. Χ. Γραικός (poster)
7. Η ζωή τού εφήβου μέσα στο …«σύννεφο». Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Α. Μιχαήλ
8. Από τη σχολική αγκαλιά στη μάχη τής ζωής: Η πορεία προς την ενηλικίωση. Υπεύθυνη Καθηγήτρια: κ. Α. Μιχαήλ
9. British Parliamentary Debate: “Historical artifacts should berepatriated to their country of origin”. Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Μ. Μαρίν
10. Ο αγώνας και η αγωνία τής έκφρασης: Λογοτεχνία και ζωγραφική. Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Στ. Νάκη
11. Η εμφάνιση των πρώτων γυναικών μαθηματικών στην ανδροκρατούμενη επιστημονική κοινότητα. Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Λ. Ψεμματίκα
12. Spelling bee: The Greek experience. Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Μ. Μαρίν
13. English Language Teaching: The Struggle to Read beyond English Language Certificate Requirements. Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Ευ. Τρούλλου
14. Η γκιόστρα: Από τη λογοτεχνική περιγραφή στη σύγχρονη αναβίωση. Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Στ. Νάκη
15. Αντιπαλεύοντας δημιουργικά τη σχολική βία. Υπεύθυνες Καθηγήτριες: κ. Μ. Δουζίνα, Ελ. Γαλιάνδρα
16. Αγώνας για τη διατήρηση τής υγείας και τής ευεξίας. Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Α. Σούσου (poster)
17. Βιολογικά όρια των παιδιών στον αγωνιστικό αθλητισμό. Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Κ. Μιχόπουλος (poster).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 4ο Παναρσακειακό Συνέδριο πατήστε εδώ (http://www.arsakeio.gr/gr/latest/23370-4o-panarsakeiako-synedrio-apologismos).