Αρσάκεια Ιωαννίνων
Στο πλαίσιο τής συμμετοχής, για δεύτερη συνεχή χρονιά, τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού στο πρόγραμμα Teachers 4 Europe, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον καθηγητή Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ. Παντελή Κατηνιώτη η βιωματική δράση «Ενημερώνομαι και δρω υπεύθυνα ως Ευρωπαίος ενεργός πολίτης».   Στη δράση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού με την ευθύνη τής καθηγήτριας Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ. Κατερίνας Σουφλιά, συμμετείχαν όλοι οι μαθητές τής Γ΄ τάξης των δύο Γυμνασίων, λαμβάνοντας μέρος σε ποικίλες βιωματικές δραστηριότητες που σχετίζονταν με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βασικοί στόχοι αυτού τού project ήταν, σε πρώτο στάδιο, η ενδελεχής ενημέρωση των μαθητών και, εν συνεχεία, η ενεργός εμπλοκή τους στην ευαισθητοποίηση των συμμαθητών τους σχετικά με θέματα που άπτονται τής ιστορικής εξέλιξης τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων της, καθώς και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ταυτότητα τού Ευρωπαίου πολίτη. Το project πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων τής Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και διήρκεσε 20 διδακτικές ώρες (από τον Δεκέμβριο 2016 έως τον Μάιο 2017).
Σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης και το περιεχόμενο των επιμέρους δραστηριοτήτων, στην αρχή τού project δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο χορηγήθηκε στους μαθητές με σκοπό τη διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμμετοχή τής χώρας μας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Σε δεύτερο στάδιο, ενημερώθηκαν οι μαθητές, με δύο τρόπους: α) τη διδασκαλία τού μαθήματος τής Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, που αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από μαθητές οι οποίοι παρουσίασαν στους συμμαθητές τους την ιστορική εξέλιξη και τα θεσμικά όργανα τής Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) την προβολή πλούσιου οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο, παρουσιάσεων power point κ.ά.) από τους διδάσκοντες στα τμήματα σχετικά με ποικίλα θέματα που άπτονται τής ενεργού πολιτειότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στη συνεχεία, αφού ανατέθηκε στους μαθητές κάθε τμήματος η υλοποίηση μιας βιωματικής δράσης (δημιουργία προφίλ Ευρωπαίων πολιτών, υπεράσπιση των αρμοδιοτήτων ενός θεσμικού οργάνου και παρουσίαση τού έργου τής Ε.Ε. σε συγκεκριμένους τομείς), ακολούθησε η εργασία σε ομάδες. Ως επιστέγασμα αυτής τής προσπάθειας παρουσιάστηκαν οι εργασίες, τόσο μέσα στην τάξη όσο και σε ειδική εκδήλωση για την «Ημέρα τής Ευρώπης» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 στο Θέατρο των Σχολείων.
Με τη διαδικασία αυτή, η οποία υλοποιήθηκε με τη χρήση ποικίλων βιωματικών μεθόδων (role playing, debate κ.ά.), οι συμμετέχοντες μαθητές ανέλαβαν πρωταγωνιστικό ρόλο σχετικά με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των συμμαθητών τους για πολλές πτυχές τής ενεργού πολιτειότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στη συζήτηση που έγινε στην τάξη μετά την εκδήλωση, οι μαθητές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι τους δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ποικίλες ομαδικές και βιωματικές δραστηριότητες. Τέλος, διατύπωσαν την άποψη πως η παρούσα δράση συνετέλεσε σημαντικά τόσο στον εμπλουτισμό των γνώσεών τους για τα δικαιώματά τους ως Ευρωπαίων πολιτών όσο και στην ενδυνάμωση τής ευρωπαϊκής τους ταυτότητας.
Στο τέλος της δράσης τούς δόθηκε εκ νέου το «Ερωτηματολόγιο σάσεων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση» για να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα τής βιωματικής δράσης με τη σύγκριση των γνώσεων και των στάσεών τους πριν και μετά την ευαισθητοποίηση. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη σύγκριση των γνώσεων και των στάσεων των μαθητών πριν και μετά την ευαισθητοποίηση θα συμπεριληφθούν στην εργασία που θα υποβληθεί στο πλαίσιο τού προγράμματος “Teachers 4 Europe 2017-2018”.
Στο πλαίσιο τής συμμετοχής των δύο Γυμνασίων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, εκπονήθηκε από τον κ. Κατηνιώτη και την κ. Σουφλιά εργασία η οποία περιλαμβάνει την ταυτότητα, τους στόχους, τη μεθοδολογία και την περιγραφή των σταδίων τής βιωματικής δράσης, καθώς και παράρτημα με τις εργασίες των παιδιών. Η εργασία αυτή απέσπασε άκρως θετικά σχόλια από τους επικεφαλής τού προγράμματος και αξιολογήθηκε ως μια από τις καλύτερες μεταξύ όλων.
Για το ενημερωτικό φυλλάδιο πατήστε εδώ.