Αρσάκεια Ιωαννίνων
Για όγδοη συνεχή χρονιά, πραγματοποιήθηκε στο Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού πρόγραμμα διαχείρισης χρόνου και οργάνωσης μελέτης για τους μαθητές τής Α΄ τάξης. Σκοπός τού προγράμματος, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική-Ψυχολογική Υπηρεσία, ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών ως προς την αποδοτικότερη αξιοποίηση τού χρόνου τους, ώστε και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις σχολικές τους υποχρεώσεις, αλλά και να περνούν καλύτερα στον ελεύθερό τους χρόνο και στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες.
Το πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε σε δύο συναντήσεις, παρακολούθησαν οι μαθητές κάθε τμήματος ξεχωριστά. Στην αρχή της πρώτης συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2017, οι μαθητές μίλησαν στην τάξη, αλλά και άκουσαν τους συμμαθητές τους να μιλούν για τις ποικίλες δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν, για τις μεθόδους μελέτης που χρησιμοποιούν και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή διαχείριση τού χρόνου τους. Στη συνέχεια, μέσω τής παρουσίασης που έγινε με τη χρήση διαδραστικού πίνακα, επισημάνθηκαν οι παράγοντες που δυσχεραίνουν τις προσπάθειές τους και εντοπίστηκαν δυσλειτουργικές αντιλήψεις σχετικά με τη διαχείριση των ποικίλων υποχρεώσεών τους.
Κατά τη διάρκεια τής δεύτερης συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2017, δόθηκαν στα παιδιά σαφείς οδηγίες και διατυπώθηκαν εναλλακτικές προτάσεις για την κατάρτιση ενός εξατομικευμένου προγράμματος, αξιολογώντας τις υποχρεώσεις τους ανάλογα με το πόσο σημαντικές και επείγουσες είναι. Στο δεύτερο μισό τού μαθήματος οι μαθητές σχεδίασαν δοκιμαστικά το δικό τους ολιγοήμερο πρόγραμμα, με βάση τους στόχους τους και τις ατομικές τους ανάγκες. Τέλος, πραγματοποιήθηκε σύνθεση των απόψεων, ώστε οι μαθητές να κάνουν πιο ρεαλιστικά τα μελλοντικά τους προγράμματα.
Το πρόγραμμα διαχείρισης χρόνου και οργάνωσης μελέτης οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τον κ. Γεώργιο Γεωργουλέα, σχολικό ψυχολόγο, και τον κ. Παντελή Κατηνιώτη, καθηγητή – σύμβουλο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.