Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 οι μαθητές των τάξεων Γ΄α και Γ΄δ τού Α΄Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού επισκέφθηκαν την έκθεση "Γλωσσό-polis" στη Μπενάκειο Βιβλιοθήκη τής Βουλής, όπου παρακολούθησαν δύο πολύ ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό και την προέλευση των εκφράσεων που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ομιλία.
Η παρουσίαση για το bullying έγινε από τη φιλόλογο κ. Καμηλάκη Μαρία πολύ παραστατικά, με χρήση video και βιωματικών παιχνιδιών ανάμεσα στους μαθητές, κάτι που τους ενθουσίασε και τους έδωσε με τον πιο εύληπτο τρόπο τα σημαντικά μηνύματα αυτής τής ενημέρωσης.
Επίσης, οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν όταν συνειδητοποίησαν πως η καθημερινή «νεανική» γλώσσα που χρησιμοποιούν σχετίζεται με ιδιώματα αλλά και παλιές μορφές τής ελληνικής γλώσσας καθώς και παραδόσεις.
Το πρόγραμμα τους δίδαξε με σύγχρονο τρόπο τη διαχρονικότητα τής ελληνικής γλώσσας.