Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού πραγματοποιήθηκε, για ένατη συνεχή χρονιά, Πρόγραμμα Διαχείρισης Χρόνου και Οργάνωσης Μελέτης για τους μαθητές τής Α΄ τάξης.

Σκοπός τού προγράμματος, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική-Ψυχολογική Υπηρεσία, είναι η αποδοτικότερη αξιοποίηση τού χρόνου τους από τους μαθητές, ώστε να  είναι συνεπείς στις σχολικές τους υποχρεώσεις, αλλά και να λειτουργούν καλύτερα και πιο δημιουργικά στον ελεύθερο  χρόνο τους και στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες.

Όσον αφορά στην υλοποίηση τού προγράμματος, αυτό διεξήχθη σε δύο συναντήσεις με τα παιδιά και το παρακολούθησαν οι μαθητές κάθε τμήματος ξεχωριστά.
Στην αρχή τής πρώτης συνάντησης, η οποία έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο τού 2018, οι μαθητές μίλησαν για τις ποικίλες δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν, για τις μεθόδους μελέτης που χρησιμοποιούν, καθώς και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή διαχείριση τού χρόνου τους. 

Στη συνέχεια, μέσω τής παρουσίασης που έγινε με τη χρήση διαδραστικού πίνακα, ενημερώθηκαν για τους παράγοντες που δυσχεραίνουν τις προσπάθειές τους και εντόπισαν τις συμπεριφορές εκείνες που τους δυσκολεύουν να ανταποκριθούν στις ποικίλες υποχρεώσεις τους.
Κατά τη διάρκεια τής δεύτερης συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο τού 2019, δόθηκαν στα παιδιά σαφείς οδηγίες και διατυπώθηκαν εναλλακτικές προτάσεις για την κατάρτιση ενός εξατομικευμένου προγράμματος, αξιολογώντας τις υποχρεώσεις των μαθητών με βάση το πόσο σημαντικές και επείγουσες είναι.

Στο δεύτερο μισό τής συνάντησης οι μαθητές σχεδίασαν δοκιμαστικά το δικό τους ολιγοήμερο πρόγραμμα, με βάση τους στόχους τους και τις ατομικές τους ανάγκες.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε μια σύνθεση των απόψεων, με στόχο να χειρίζονται οι μαθητές τα μελλοντικά τους σχέδια σε ένα πιο ρεαλιστικό επίπεδο.

Το Πρόγραμμα Διαχείρισης Χρόνου και Οργάνωσης Μελέτης οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τον κ. Γεώργιο Γεωργουλέα, σχολικό ψυχολόγο, και τον κ. Παντελή Κατηνιώτη, καθηγητή-σύμβουλο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.