Εκτύπωση

Στο πλαίσιο και τού εορτασμού των 200 ετών από την Επανάσταση τού 1821 το τμήμα Γ΄γ τού Α΄Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ιστορικές Αντιλογίες» (πατήστε εδώ), με στόχο την προώθηση τού ερευνητικού πνεύματος και την εμβάθυνση σε ιδιαίτερες πτυχές και γεγονότα της Επανάστασης.

Το Ίδρυμα Λαμπράκη σχεδίασε σε συνεργασία με τον Όμιλο για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Ο.Ι.Ε.Ε.) και με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο πρόκειται να αναπτύξει σε σχολεία τής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση τού Υπουργείου Παιδείας και προβλέπει υλοποίηση σειράς οργανωμένων εκπαιδευτικών «Δράσεων Ιστορικής Αντιλογίας» (debates) σε σχολεία όλης τής χώρας, οι οποίες θα βασίζονται σε ιστορικά ερευνητικά τεκμήρια, πολυπρισματικές πηγές και επιστημονικές ερμηνείες με αξιοποίηση τεχνικών τής Ρητορικής στην εκπαίδευση.

Σκοπός τού προγράμματος είναι η καλλιέργεια τής ιστορικής-κριτικής σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης των μαθητών.

Μέσω της προσέγγισης ιστορικών κειμένων και πληροφοριών που διακινούνται στον δημόσιο λόγο και στο διαδίκτυο για την Επανάσταση τού 1821 οι μαθητές εκφέρουν συγκροτημένο προφορικό λόγο για την ιστορική και τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Το πρόγραμμα προάγει τη βιωματική, ανακαλυπτική μάθηση, τη συγκρότηση ιστορικού επιχειρήματος και τη διεξαγωγή δημοκρατικού διαλόγου.

Η μεθοδολογία τού προγράμματος καλλιεργεί την ενσυναίσθηση, την κριτική σκέψη, τις επιχειρηματολογικές, τις διαλογικές, τις αναλυτικές και συνθετικές, τις επικοινωνιακές και τις ερευνητικές δεξιότητες των μαθητών, την ικανότητα κριτικής πρόσληψης, χρήσης και δημιουργίας γνώσης και πληροφορίας σε οποιοδήποτε παραδοσιακό ή σύγχρονο μέσο επικοινωνίας (media literacy), τις ικανότητες τής στοχοθεσίας, τής λήψης απόφασης, τής οργάνωσης, τής διαχείρισης τού χρόνου, τής ενεργητικής ακρόασης και τού αναστοχασμού.

Η υπεύθυνη φιλόλογος κ. Βάλια Λουτριανάκη παρακολούθησε τη σχετική επιμόρφωση διάρκειας 12 ωρών και εφαρμόζει το πρόγραμμα στην ώρα τής Ιστορίας, παράλληλα με τη διδασκαλία τού σχολικού βιβλίου.