Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το σχολικό έτος 2021-2022 οι μαθητές τής Β΄ τάξης Γυμνασίου τού Α΄ και Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού θα συμμετάσχουν στο έργο e-Τwinning "Το τρένο περνά! - Προγραμματίζοντας μικροελεγκτή #SkillsLabs".

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων τής Β΄ τάξης Γυμνασίου στη θεματική: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία» και, συγκεκριμένα, στην υποθεματική: STEM/Εκπαιδευτική Ρομποτική.

Βασική ιδέα τού έργου αποτελεί η εμπλοκή των μαθητών σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες ενεργητικής βιωματικής διερευνητικής μάθησης προγραμματισμού μικροελεγκτή, στοχεύοντας στην ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης και δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και δημιουργικότητας.

Συγκεκριμένα οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες:

-εισαγωγής στη ρομποτική και στον προγραμματισμό
-διατύπωσης αυθεντικού προβλήματος (όπως έλεγχος διάβασης τρένου)
-εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες μικροελεγκτή (μικροελεγκτής ATmega328)
-εισαγωγής στο προγραμματιστικό περιβάλλον mBlock.
-δημιουργίας τεχνουργήματος και κατάλληλης συνδεσμολογίας, αξιοποιώντας κατάλληλα δομικά στοιχεία, όπως πλακέτα μικροελεγκτή, τουβλάκια LEGO, καλώδια, λαμπάκια LED κ.ά.
-προγραμματισμού τού μικροελεγκτή.

Το έργο ξεκίνησε και συντονίζει η καθηγήτρια Πληροφορικής, Ρομποτικής και Φυσικών Επιστημών δρ Κατερίνα Γλέζου σε συνεργασία με τον καθηγητή Πληροφορικής τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Παντελή Χρήστο. Στις δράσεις τοϋ έργου αναμένεται να εμπλακούν καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο, τις δραστηριότητες και τα έργα των μαθητών μπορείτε να αναζητήσετε εδώ και εδώ