Εκτύπωση


Την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε η ετήσια έκθεσηΤεχνολογίας με δημιουργίες μαθητών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού στο κεντρικό χολ των Σχολείων.

Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων μετέφεραν με προσοχή τα ομοιώματα τεχνολογικών αντικειμένων που είχαν κατασκευάσει στο μάθημα τής Τεχνολογίας κατά το σχολικό έτος 2021-2022, προκειμένου να τις τοποθετήσουν στους πάγκους που είχαν στηθεί στο μεγάλο χολ των Σχολείων για να φιλοξενήσουν τα έργα τους σε μια τριήμερη έκθεση.

Τα τεχνολογικά επιτεύγματα που επέλεξαν να κατασκευάσουν οι μαθητές τής Α΄ τάξης ανήκαν σε διαφόρους τομείς τής Τεχνολογίας. Για τη δημιουργία των κατασκευών τα παιδιά προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν απλά υλικά και τεχνικές, ώστε να αναπτυχθούν τόσο οι κατασκευαστικές τους δεξιότητες όσο και η συνδυαστική τους σκέψη. Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών τους οι μαθητές φωτογράφισαν τα έργα τους, δίνοντας τους μια «πραγματική» διάσταση.

Στις μακέτες τους οι μαθητές τής Β΄ τάξης προσπάθησαν να αναπαραστήσουν με όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό τρόπο τόσο τις κτηριακές εγκαταστάσεις όσο και τις γραμμές παραγωγής των εταιρειών με τις οποίες επέλεξαν να ασχοληθούν κατά τη διάρκεια τής χρονιάς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι προτάσεις για τη συσκευασία των προϊόντων που σχεδίασαν και κατασκεύασαν. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες αναλαμβάνοντας ρόλους διευθυντών επιχειρήσεων και με διάθεση συνεργάστηκαν για ένα κοινό σκοπό.

Τους μαθητές καθοδήγησαν οι υπεύθυνες καθηγήτριες Τεχνολογίας κ.  Ελένη  Γαλιάνδρα και  Ιωάννα Καρποδίνη.