Εκτύπωση

Στo πλαίσιo των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και συγκεκριμένα τής υποενότητας «Ενδιαφέρομαι και ενεργώ», με θέμα τον εθελοντισμό, οι μαθητές των Βγ και Βδ τάξεων τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ.  Ειρήνη Τσαντάκη, συμμετείχαν σε εθελοντική δράση.

Οι μαθητές, αφού πρώτα ενημερώθηκαν για τα οφέλη τού εθελοντισμού, προχώρησαν σε σύσταση εικονικής εθελοντικής ομάδας με σκοπό την καλλιέργεια τής εθελοντικής ευαισθησίας στο κρίσιμο θέμα τής περιβαλλοντικής κρίσης.
Η δράση πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2022 σε χώρο εκτός τού Σχολείου, όπου τα παιδιά συμμετείχαν στην συλλογή σκουπιδιών σε δύο πάρκα τού Δήμου Ψυχικού.