Αρσάκεια Ιωαννίνων

Σήμερα Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 συγκλήθηκε στο γραφείo της Διεύθυνσης του Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού επιτροπή με αρμοδιότητα την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας για την εκδρομή της Γ΄ τάξης του σχολείου, που θα πραγματοποιηθεί στη Μεσσηνία στο διάστημα από 9 έως 12 Απριλίου 2020.
Οι προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων, τρεις (3) συνολικά, ανοίχθηκαν ενώπιον της επιτροπής. Οι προσφορές ήταν: 1) "on line Holidays.gr" στα 183 ευρώ, 2) "Manessis" στα 170 ευρώ, 3) "Kefi Tours" στα 205 ευρώ, στο ξενοδοχείο Messina Resort.
H επιτροπή επέλεξε ομόφωνα ως πλέον συμφέρουσα για τις απαιτήσεις του προγράμματος και την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Δευτεροβάθμιας, την προσφορά του Kefi Tours.