Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθητές τού ομίλου “Ταξιδεύοντας με το eTwinning” τής Ζώνης Πολιτισμού τής Β΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, με υπεύθυνη την καθηγήτρια Γερμανικών κ. Αγγ. Μεταλληνού, εκπονούν, το σχολικό έτος 2021-2022, εθνικό έργο etwinning σε συνεργασία με μαθητές άλλων 10 σχολείων από όλη την Ελλάδα με θέμα “Γυναίκες τού 1821”.

Σκοπός τού συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ανάδειξη ηρωικών γυναικείων προσωπικοτήτων που με τη δράση τους, εμφανή ή αφανή, συνέβαλαν αποτελεσματικά στην μεγάλη ιδέα τής απελευθέρωσης τής πατρίδος μας από τον τυρκικό ζυγό, όχι μόνο κατά την επανάσταση τού 1821 αλλά και στα μετέπειτα χρόνια.
Οι μαθητές θα διερευνήσουν τη ζωή και τη δράση γυναικών τού 1821 σε διασχολικές ομάδες, εκπονώντας πλήθος διαδικτυακών δραστηριοτήτων με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών μέσω τής εκπαιδευτικής πλατφόρμας Twinspace. Τελικά προϊόντα τού έργου θα είναι η δημιουργία ψηφιακού βιβλίου (e-book), online παιγνιδιών, poster, θεατρικού κ.λπ.

001