Αρσάκεια Ιωαννίνων

Σήμερα, Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022, συγκρότησα επιτροπή αποτελούμενη από τη Διευθύντρια του σχολείου Γρατσία Σοφία ως πρόεδρο, τους συνοδούς καθηγητές Κωνσταντίνο Καλλή και Ιωάννα Νικητοπούλου και τους προέδρους των 5μελών μαθητικών συμβουλίων καθώς και τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Β’ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού κ. Τομπούλογλου και το μέλος κ.Ρουμελιώτη. Η αρμοδιότητα και ευθύνη της επιτροπής είναι η επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την τριήμερη εκδρομή-μετακίνηση των μαθητών-μαθητριών στο Μπουραζάνι Κόνιτσα στις 13-15 Απριλίου 2022. Δεχθήκαμε τρεις προσφορές από τα γραφεία Kefi S.A ,IQ kai Mειδανης. Επιλέξαμε ομόφωνα ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες η εκδρομή να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το πρακτορείο Κefi, το οποίο ικανοποίησε στην έγγραφη προσφορά του όλες τις απαιτήσεις μας. Η τιμή καθορίστηκε στα 185€ κατ’ άτομο στο ξενοδοχείο Bourazani Wild Life cat 3* και στο Panorama cat 3*