Αρσάκεια Ιωαννίνων

Σήμερα Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11.30 π.μ. συγκλήθηκε στο γραφείο της Διεύθυνσης του Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, επιτροπή με αρμοδιότητα την αξιολόγηση των προσφορών για την εκδρομή της Γ΄ τάξης του σχολείου στις 4-7 Απριλίου 2024 στο Ηράκλειο Κρήτης.

Συγκρίνοντας τις προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων τρεις (3) συνολικά (Kefi Tours, Meidanis Tours, Kellenis Tours), οι οποίες ανοίχθηκαν ενώπιον της επιτροπής και τις τιμές, επέλεξε ως πλέον συμφέρουσα την προσφορά του πρακτορείου Kefi Tours για το ξενοδοχείο Knossos Beach 5*

Οι προσφορές που ανοίχθηκαν ήταν οι κάτωθι:

1) Kefi Tours – 415 ευρώ Knossos Beach 5*

2) Kellenis Tours – 440 ευρώ Knossos Beach 5*

3) Meidanis Tours – 453 ευρώ

Η επιλογή ήταν ομόφωνη και στηρίχθηκε στην απόλυτη κάλυψη των απαιτήσεων ανάρτησης και στην άριστη συνεργασία από το παρελθόν με το συγκεκριμένο πρακτορείο. Η παρούσα πράξη εφόσον ζητηθεί μπορεί να κοινοποιηθεί σε κάθε συμμετέχοντα ή έχοντα νόμιμο δικαίωμα να ενημερωθεί.