Εκτύπωση
Ο μαθητής τής Γ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού Σπύρος Καραχρήστος έλαβε τον 7ο έπαινο στον ΙΣΤ΄ Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με θέμα «Η συμβολή τής Ελλάδας στη νίκη κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».
Τον διαγωνισμό προκήρυξε, κατά το σχολικό έτος 2017-2018, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», στοχεύοντας στην ανάδειξη τής προσωπικότητας, τού έργου και τής εποχής τού Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο διαγωνισμός απευθυνόταν στους μαθητές τής Γ΄ τάξης των γυμνασίων όλης τής χώρας, οι οποίοι κλήθηκαν να αναφερθούν στους πολιτικούς, τους διπλωματικούς και τους στρατιωτικούς χειρισμούς τής κυβέρνησης Βενιζέλου κατά τη διάρκεια τού Πολέμου και στη συμβολή τής Ελλάδας στη νικηφόρα έκβασή του.
Η τελετή βράβευσης των μαθητών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 στους χώρους τού Ιδρύματος στα Χανιά.