Αρσάκεια Ιωαννίνων
Στο πλαίσιο τού θεσμού τού Σχολικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και τού μαθήματος τής Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, μαθητές τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού έλαβαν μέρος, για πρώτη φορά εφέτος, στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας, ο οποίος διενεργείται από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (Σ.Ε.Ν. – Junior Achievement Greece) για μαθητές Γυμνασίου. Δύο ομάδες τού Σχολείου πέτυχαν την πρόκρισή τους στον τελικό διαγωνισμό, στον οποίο θα συμμετάσχουν οι 10 κορυφαίες ομάδες από όλη την Ελλάδα. Οι ομάδες που προκρίθηκαν είναι:
• "The future", αποτελούμενη από τις Αλεξία Μάη, Έφη Μόντινου, Κωνσταντίνα Μηνδρινού, Νικολίνα Μαραγκού, για την ιδέα τους "Safe Walking Stick"
• "Εν δράσει", με τις Μαλένα Λέντζα και Νεφέλη Λάζαρη, για την ιδέα τους "Ωτοδιάθεσις".
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε όλα τα τμήματα τής Γ΄ τάξης Γυμνασίου, κατά τη διάρκεια τής διδασκαλίας των ανωτέρω μαθημάτων από την καθηγήτρια κ. Κατερίνα Σουφλιά. Αρχικά, οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη σημασία και τους σκοπούς των κοινωνικών επιχειρήσεων, καθώς και για το θεωρητικό υπόβαθρο με βάση το οποίο τεκμηριώνεται η δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης. Επίσης, μελέτησαν περιπτώσεις επιτυχημένων κοινωνικών επιχειρήσεων (case studies) που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έτσι ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με τους τομείς τής κοινωνικής καινοτομίας και τής επιχειρηματικής δράσης και κατανόησαν τη διαδικασία και τον αντίκτυπο τής κοινωνικής καινοτομίας.
Στην συνέχεια, και μετά την ολοκλήρωση τού θεωρητικού μέρους τής κοινωνικής καινοτομίας, οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα online κουίζ 15 ερωτήσεων, το οποίο αποτελεί και ένα εκπαιδευτικό/μαθησιακό εργαλείο τού προγράμματος. Με τη διαδικασία αυτή επιχειρήθηκε ο εμπλουτισμός των γνώσεων των μαθητών σχετικά με την κοινωνική καινοτομία.
Έπειτα, οι μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες, υπέβαλαν online μια περιγραφή 300 λέξεων τής λύσης που προτείνουν σε ένα κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο ανήκει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
• Υγεία
• Περιβάλλον
• Τεχνολογία
• Φτώχεια
• Οικονομική Ανάπτυξη
• Ανθρώπινα Δικαιώματα
.
Τέλος, ακολούθησε η αξιολόγηση των εργασιών από το ΣΕΝ, μετά την οποία ανακοινώθηκαν οι 10 καλύτερες εργασίες στην Ελλάδα. Οι δύο εργασίες των μαθητών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου θα μπουν σε διαδικασία e-mentorship και με τη βοήθεια 2 στελεχών-εθελοντών τής NN Hellas, οι ομάδες θα προσπαθήσουν να εξελίξουν την ιδέα τους και να διεκδικήσουν την πρώτη θέση στον τελικό που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου 2018.