Αρσάκεια Ιωαννίνων
Διαθεματικά, ομαδοσυνεργατικά και με χρήση των νέων τεχνολογιών προσέγγισαν οι μαθητές των Γ΄4 και Γ΄3 τάξεων τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού το δημοτικό τραγούδι «Τού γεφυριού τής Άρτας».
Στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας με την καθοδήγηση των φιλολόγων τους κ. Ι. Νικητοπούλου και Χ. Κλειδή και με την υποστήριξη τής καθηγήτριας Πληροφορικής κ. Δ. Ραμπαούνη,  προσέγγισαν, στην αίθουσα των tablet, το ποίημα και τη λαϊκή αρχιτεκτονική των γεφυριών. Χωρισμένοι σε ομάδες, σύμφωνα με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, δούλεψαν τα φύλλα εργασίας που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα e-arsakeio. Περιηγήθηκαν σε ιστοσελίδες, προσέγγισαν ψηφιακό υλικό και απάντησαν στις κατάλληλα διαμορφωμένες ερωτήσεις που τους τέθηκαν. Στη συνέχεια ανήρτησαν την εργασία τους στον ειδικά διαμορφωμένο για το τμήμα τους χώρο τής πλατφόρμας. Στο τέλος κάθε ομάδα παρουσίασε στην τάξη τα αποτελέσματα τής δουλειάς της.
Ήταν μια διαδικασία που ενθουσίασε τους μαθητές και τους βοήθησε να δουν λίγο διαφορετικά τη Λογοτεχνία.