Αρσάκεια Ιωαννίνων
Στο B΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού πραγματοποιήθηκε για ένατη συνεχή χρονιά το Πρόγραμμα Διαχείρισης Χρόνου και Οργάνωσης Μελέτης για τους μαθητές τής Α΄ τάξης. Σκοπός τού προγράμματος, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική-Ψυχολογική Υπηρεσία, ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών ως προς την αποδοτικότερη αξιοποίηση τού χρόνου τους, ώστε και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις σχολικές τους υποχρεώσεις  και παράλληλα να περνούν καλύτερα στον ελεύθερό τους χρόνο και στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες.
Το πρόγραμμα διεξήχθη σε δύο συναντήσεις και το παρακολούθησαν οι μαθητές κάθε τμήματος ξεχωριστά.
Κατά την πρώτη συνάντηση, τον Νοέμβριοτού 2019, οι μαθητές μίλησαν στην τάξη για τις ποικίλες δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν, για τις μεθόδους μελέτης που χρησιμοποιούν και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή διαχείριση τού χρόνου τους.
Στη συνέχεια, μέσω παρουσίασης που έγινε με τη χρήση διαδραστικού πίνακα, επισημάνθηκαν οι παράγοντες που δυσχεραίνουν τις προσπάθειές τους και τη διααχείριση των ποικίλων υποχρεώσεών τους.
Κατά τη διάρκεια τής δεύτερης συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο τού 2019, δόθηκαν στα παιδιά σαφείς οδηγίες κα εναλλακτικές προτάσεις για την κατάρτιση ενός εξατομικευμένου προγράμματος,  με αξιολόγηση των υποχρεώσεών τους ανάλογα με το πόσο σημαντικές και επείγουσες είναι αυτές.
Έτσι, οι μαθητές σχεδίασαν δοκιμαστικά το δικό τους ολιγοήμερο πρόγραμμα με βάση τους στόχους τους και τις ατομικές τους ανάγκες.
Ακολούθησε σύνθεση των απόψεων των μαθητών για μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των μελλοντικών σχεδίων τους.
Το Πρόγραμμα Διαχείρισης Χρόνου και Οργάνωσης Μελέτης οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τον κ. Γεώργιο Γεωργουλέα, σχολικό ψυχολόγο, και την κ. Κατερίνα Σουφλιά, καθηγήτρια και σύμβουλο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.