Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η Συντονίστρια Γαλλικών των Αρσακείων Σχολείων κ. Β. Κοντού ολοκλήρωσε ένα ανοιχτό διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο (MOOC) στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού προγράμματος ΚΑ3 Erasmus+ “Τeachers4europe: setting an agora for democratic culture”.

Στόχος τού προγράμματος είναι η αντιμετώπιση σειράς προκλήσεων, χρησιμοποιώντας την εκπαίδευση ως όχημα για την προώθηση αρχών και αξιών, συμπεριλαμβανομένης τής δημοκρατικής κουλτούρας τής ΕΕ, η οποία συμβάλλει στην αποδοχή τής ΕΕ ως οντότητας που λειτουργεί σε πολλά διαφορετικά επίπεδα υπέρ όλων των ανθρώπων.

Το δίκτυο εκπαιδευτικών Τeachers4europe (Τ4Ε), μέλος τού οποίου είναι η κ. Κοντού, έχει στόχο να προαγάγει τις κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες των μαθητών και υποστηρίζει τις δημοκρατικές αξίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη διαπολιτισμική κατανόηση και την απόκτηση των σχετικών γνώσεων.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 40 ωρών, που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο τού 2022, περιλάμβανε σειρά ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων που χωρίζονταν σε τέσσερεις θεματικές ενότητες:

1. Τhe European Union and its institutions 

2. EU Democracy and Citizenship

3. Education 2030 and Global Citizenship Education 

4. EU and Digital Competences.

Η γλώσσα τού σεμιναρίου ήταν η Αγγλική και όσοι συμμετείχαν κλήθηκαν να μελετήσουν πολυτροπικό υλικό (άρθρα, ιστοσελίδες, βίντεο) σε ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους (open resources) και να απαντήσουν σε ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια.