Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία παρέχει στα προνήπια και νήπια τα οποία φοιτούν στο Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού -χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση- τα εξής:
- τις εξειδικευμένες δραστηριότητες (με προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο για τις δραστηριότητες αυτές):
• Ρυθμική και Κινητική Αγωγή
• Θεατρική Αγωγή
• Μουσική Αγωγή
• Ελληνική Παράδοση
• Εικαστική Έκφραση (Αισθητική Αγωγή και Καλλιτεχνικό Εργαστήριο)
• Ξένη γλώσσα (Αγγλικά)
• Φυσική Αγωγή
- όλο το αναλώσιμο υλικό (χαρτιά, χαρτόνια, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, δακτυλομπογιές, νερομπογιές, πλαστελίνες, ψαλίδια, κόλλες κ.ά.) το οποίο θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια τού σχολικού έτους
- συνεργασία με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες των Αρσακείων.


Επί πλέον, από το σχολικό έτος 2013-2014 η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία παρέχει:
- διεύρυνση τού ωραρίου λειτουργίας των Νηπιαγωγείων κατά μία διδακτική ώρα (ωράριο λειτουργίας από 8.30 έως 14.50)
- πρωινή απασχόληση (από 7.30 έως 8.30) και/ή μεσημβρινή απασχόληση (από 14.50 έως 15.50)
- τις εξειδικευμένες δραστηριότητες
• Μουσειακή Αγωγή
• Φιλαναγνωστικές δράσεις
• Τεχνολογία τής Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
• Ανακαλύπτω το φυσικό περιβάλλον – «Έξυπνα πειράματα».
Οι πιο πάνω δραστηριότητες είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες για την ηλικία και τις δυνατότητες των παιδιών τής προσχολικής ηλικίας.