Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 τα προνήπια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού,  μαζί με τις νηπιαγωγούς τους και τους κηπουρούς τού Σχολείου, επισκέφθηκαν τον ανθόκηπο τού Νηπιαγωγείου με σκοπό να φυτεύσουν βολβούς, αρωματικά φυτά και λουλούδια.
Τα προνήπια, γεμάτα κέφι και ενθουσιασμό, φρόντισαν με ιδιαίτερη προσοχή τα φυτά, τα τοποθέτησαν σε μια φωτεινή γωνιά και υποσχέθηκαν να συνεργαστούν ώστε να τα μεγαλώσουν με αγάπη.
Το φύτεμα στον ανθόκηπο είναι μία από τις ποικίλες δράσεις που πραγματοποιήθηκε με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά ζητήματα.
Κάθε σχολικό έτος το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού συμμετέχει σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η συγκεκριμένη δράση, αλλά και άλλες που θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια τής εφετινής χρονιάς, εντάσσεται στο πρόγραμμα «Σχολική Αυλή» τού Διεθνούς Δικτύου «Οικολογικά Σχολεία» τής Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας τής Φύσης.