Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τα προνήπια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού, την Τρίτη 5 και την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, επισκέφθηκαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για το οποίο είχαν συζητήσει με τις νηπιαγωγούς τους, αλλά είχαν ακούσει και νήπια φίλους τους να μιλούν με ενθουσιασμό γι' αυτό. 

Η υπεύθυνη τού μουσείου κ. Φανή Τριπολιτσιώτου υποδέχθηκε με χαρά τους μικρούς μαθητές και εκείνοι εντυπωσιάστηκαν με τον μεγάλο κροκόδειλο στην είσοδό τού μουσείου. 

Το μουσείο περιλαμβάνει συλλογές από ζώα, έντομα, θηλαστικά, ερπετά και πτηνά, απολιθώματα, όστρακα, ορυκτά και πετρώματα, και διαθέτει αναλογικό σεισμογράφο και μετεωρολογικό κλωβό.

Η κ. Τριπολιτσιώτου συζήτησε με τα παιδιά για τα εκθέματα και στη συνέχεια έπαιξαν όλοι μαζί σχετικά επιμορφωτικά παιχνίδια.

Η επίσκεψη των παιδιών στο μουσείο είναι η αφετηρία ποικίλων δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο τού προγράμματος τής Μουσειακής Αγωγής, που εκπονείται στο Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού.

Ιδιαίτερα για τα προνήπια είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν τι σημαίνει μουσείο και τι έχει να προσφέρει αυτό ως χώρος πολιτισμού και εκπαίδευσης.