Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τα προνήπια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κάθε μέρα εκδήλωναν στις νηπιαγωγούς τους τη μεγάλη τους χαρά και ευγνωμοσύνη για τις αυλές τού Σχολείου μας και τα πολλά λουλούδια και φυτά που υπάρχουν σε αυτές.

Έμαθαν, μάλιστα, από τις πρώτες ημέρες να μην τα κόβουν, αλλά να τα προσέχουν και να τα φροντίζουν.

Έτσι, λοιπόν, την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 είχε φτάσει, όπως κάθε χρόνο, η ημέρα για τους μικρούς κηπουρούς να επισκεφθούν, μαζί με τις νηπιαγωγούς τους, τον ανθόκηπο τού Νηπιαγωγείου, ώστε να φυτεύσουν οι ίδιοι βοβλούς, λουλούδια και αρωματικά φυτά.

Τα παιδιά, με τη βοήθεια των κηπουρών των Σχολείων μας, έσκαψαν το χώμα για να γίνει αφράτο και στη συνέχεια φύτευσαν με προσοχή τα άνθη και τα πότισαν για πρώτη φορά.
Υποσχέθηκαν, επίσης, να φροντίζουν με πολλή αγάπη τα άνθη τους μέχρι να μεγαλώσουν αρκετά και να στολίζουν και εκείνα τις όμορφες αυλές τού Σχολείου.

Η φύτευση  στον Ανθόκηπο είναι μια από τις ποικίλες δράσεις που πραγματοποιούνται κάθε σχολικό έτος στο Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού, με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στις δράσεις τού Νηπιαγωγείου σχετικά με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη, ώστε να έχουν επέλθει ουσιαστικές αλλαγές στον κόσμο μας μέχρι το 2030.

Συγκεκριμένα, οι δράσεις των παιδιών αφορούν στον 11ο στόχο για τις «βιώσιμες πόλεις και κοινότητες», με στόχο την αντιμετώπιση των δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών των πόλεων.

Το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού το 2018 εντάχθηκε επίσημα στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων με την UNESCO (ASPnet Schools), καθώς και στο Δίκτυο Σχολείων Πρεσβευτών για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους τού QNF SDGs School Club (Sustainable Development Goals School Club).