Αρσάκεια Ιωαννίνων

Σήμερα 9 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, συγκρότησα επιτροπή η οποία αποτελείται από τη Διευθύντρια του σχολείου Μαρίκα Δουζίνα ως πρόεδρο και ως αναπληρώτρια αρχηγό και συνοδό της εκδρομής, τον αρχηγό της εκδρομής και συνοδό καθηγητή Βύρωνα Χαμηλοθώρη, δύο εκπροσώπους των πενταμελών συμβουλίων των τμημάτων της Γ΄ τάξης που συμμετέχουν στην εκδρομή και δύο εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων του Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού.

Η αρμοδιότητα και ευθύνη της επιτροπής είναι η επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την τετραήμερη εκδρομή-μετακίνηση των μαθητών/μαθητριών στην Αράχοβα- Δελφούς στις 14-17 Δεκεμβρίου 2021. Δεχθήκαμε εννέα προσφορές από τα γραφεία Kefi S.A., Manessis ταξιδιωτικός οργανισμός, Mazi travel & events, Travel project, Happy days travel, IQ holidays, at holidays, Vlassopoulos travel services και Online Holidays.
Επιλέξαμε ομόφωνα, ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες, η εκδρομή να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το πρακτορείο Manessis, το οποίο ικανοποίησε στην έγγραφη προσφορά του όλες τις απαιτήσεις μας.

Η Διευθύντρια
Μαρίκα Δουζίνα

Οι συνοδοί καθηγητές
Μαρίκα Δουζίνα
Βύρων Χαμηλοθώρης

Οι μαθήτριες
Βασιλική Γκολφινοπούλου
Χριστίνα Μπορονκάϋ

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Μαρία Θερμιώτη
Παναγιώτα Λαμπίρη