Αρσάκεια Ιωαννίνων

Ενημέρωση για τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης και την επικοινωνία του Σχολείου με τους γονείς-κηδεμόνες. Πατήστε εδώ.

Ενημέρωση για τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης και την επικοινωνία του Σχολείου με τους γονείς-κηδεμόνες. Πατήστε εδώ.

Διαβάστε το ΦΕΚ 2005Β (31-5-2019) (άρθρο 24) σχετικά με τη φοίτηση/τις απουσίες των μαθητών εδώ.

Εγκύκλιος για μη προσμέτρηση απουσιών λόγω λοιμώξεων του αναπνευστικού, εδώ.

Εγκύκλιος για τις απουσίες μαθητών λόγω covid-19 εδώ.