Αρσάκεια Ιωαννίνων
 • Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων ημερήσιων Γενικών Λυκείων έτους 2023, ειδικών μαθημάτων κ.ά., εδώ.
 • Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά για το έτος 2023, εδώ.
 • Τρόπος εξέτασης εξεταζόμενων μαθημάτων εδώ.
 • Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές των συναρμόδιων Υπουργείων, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για το 2023 εδώ.
 • Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) από το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 και εφεξής εδώ.
 • Εγκύκλιος για την υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023 (μαθητές ή απόφοιτοι - αποκλειστική προθεσμία υποβολής της Αίτησης - Δήλωσης: από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022), εδώ.
 • Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ κ.ά. για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής, εδώ.
 • Εγκύκλιος για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, εδώ.
 • Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κ.ά. (ΦΕΚ 897/Β΄/8-3-2021), εδώ.
 • Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/ 26-2-2021 υπουργικής απόφασης για την εξέταση των υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εδώ.
 •  Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.251/140232/Α5/11-11-2022 υπουργικής απόφασης για τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), εδώ.
 • Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εδώ.
 • Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εδώ.
 • Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, εδώ.
 • Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κ.ά., εδώ.
 • Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, εδώ.
 • Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ(προθεσμία μέχρι την ώρα 15.00 της 17-02-2023), εδώ.
 • Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εδώ.
 • Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2023 - 2024, εδώ.
 • Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, ενημέρωση εδώ και προκήρυξη εδώ.
 • Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24 εδώ και εδώ.