Αρσάκεια Ιωαννίνων
Ανάθεση μετακίνησης εκπαιδευτικής εκδρομής/μετακίνησης Β΄ Λυκείου, εδώ.