Εκτύπωση

Ο Θεμιστοκλής Βασιλείου, μαθητής τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού κατά το σχολικό έτος 2019-2020 και νυν φοιτητής τού τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης τού ΕΚΠΑ, επιλέχτηκε και παρακολούθησε με υποτροφία το θερινό σεμινάριο που διοργάνωσε η Ακαδημία Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών τής Ολυμπίας, από 8 έως 11 Ιουλίου 2020.

Η Ακαδημία Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών τής Ολυμπίας (www.olympiasummeracademy.org) διοργανώνει από το 2002 σεμινάρια στα οποία διεπιστημονική ομάδα ερευνητών από όλον τον κόσμο διδάσκει τους επιλεγέντες τελειόφοιτους μαθητές και φοιτητές.

Στόχος των σεμιναρίων είναι η διερεύνηση τρόπων με τους οποίους η παγκόσμια διασύνδεση και αλληλεξάρτηση και οι συστημικοί κίνδυνοι, που αυτές δημιουργούν, μπορούν να αναλυθούν με τη συμβολή των επιστημών τής Γεωπολιτικής, τής Ασφάλειας, τής Κοινωνιολογίας και των Οικονομικών.

Οι εργασίες τού σεμιναρίου πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα.