Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015 οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού συμμετείχαν σε δίωρη ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Οργάνωση χρόνου και διαχείριση άγχους». Σκοπός τής εκδήλωσης, που οργανώθηκε από τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες τής Φ.Ε., ήταν η παροχή στήριξης στους μαθητές σχετικά με την αποδοτικότερη οργάνωση τού χρόνου μελέτης τους μέχρι τις πανελλαδικές εξετάσεις και την αποτελεσματική διαχείριση τού άγχους τους.
Στην αρχή τής συνάντησης δόθηκε στους μαθητές η ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις αγωνίες τους σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις και να μιλήσουν για τους παράγοντες που τους προκαλούν άγχος. Επίσης μοιράστηκαν με τους συμμαθητές τους κοινούς προβληματισμούς και συζήτησαν για τους τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισης τού άγχους τους, αλλά και τις μεθόδους αποδοτικής οργάνωσης τής μελέτης τους.
Τονίστηκε στους μαθητές, από τους εκπροσώπους των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ότι ο χρόνος που απομένει μέχρι τις πανελλαδικές εξετάσεις είναι επαρκής, αρκεί να υπάρξει από την πλευρά των μαθητών συστηματοποιημένη μελέτη με ιεράρχηση των προτεραιοτήτων τους βάσει των στόχων που έχουν θέσει. Στη συνέχεια, δόθηκε έμφαση στην αναγκαιότητα κατάρτισης ενός προγράμματος με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή.
Τέλος, αναδείχθηκε η σημασία τής αναζήτησης στήριξης από την οικογένεια, τους φίλους και τους συμμαθητές, ενώ επισημάνθηκαν και ορισμένες βλαβερές συνήθειες (π.χ. περιορισμένες ώρες ύπνου, κατανάλωση πρόχειρου φαγητού και διεγερτικών ροφημάτων, μελέτη χωρίς διάλειμμα).
Η ενημερωτική αυτή συνάντηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τους κ. Γεώργιο Γεωργουλέα, σχολικό ψυχολόγο, και Παντελή Κατηνιώτη, καθηγητή – σύμβουλο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με την υποστήριξη τής Διευθύντριας τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού κ. Μαρίας Θεοδωρέλου.