Αρσάκεια Ιωαννίνων
Στο πλαίσιο τής συνεργασίας τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες των Σχολείων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση τού καθηγητή – συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ. Παντελή Κατηνιώτη με τους μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Σχολείου. Κατά τη διάρκεια τής συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 στο αμφιθέατρο τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, οι μαθητές παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον κ. Κατηνιώτη να αναλύει το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θα εφαρμοστεί από εφέτος, καθώς και να παρουσιάζει τις Σχολές και τα Τμήματα των Α.Ε.Ι. και των Α.Τ.Ε.Ι. στα οποία οδηγεί η φοίτηση στην ομάδα προσανατολισμού των ανθρωπιστικών σπουδών.
Συγκεκριμένα, στην αρχή τής συνάντησης έγινε παρουσίαση των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας και κατόπιν αναλύθηκαν λεπτομερώς τα Τμημάτων τού 1ου επιστημονικού πεδίου (νομικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περιγραφή των κατευθύνσεων/τομέων, ενδεικτικών μαθημάτων τού προγράμματος σπουδών και των τομέων απασχόλησης που προσφέρουν τα πανεπιστημιακά τμήματα, ιδιαιτέρως εκείνα που βρίσκονται στην πρωτεύουσα.
Η ενημερωτική συνάντηση υπήρξε ιδιαιτέρως ευεργετική για τους μαθητές, ενόψει των κρίσιμων αποφάσεων που θα κληθούν να λάβουν σύντομα σχετικά με την εκπαιδευτική και την επαγγελματική τους πορεία μετά την αποφοίτησή τους από το λύκειο.