Εκτύπωση
Τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση τού κ. Παντελή Κατηνιώτη, καθηγητή-Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με τους μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού, στο πλαίσιο τής συνεργασίας τού Σχολείου μας με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες των Σχολείων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
Κατά τη διάρκεια τής συνάντησης αυτής, η οποία διεξήχθη στο Αμφιθέατρο τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, οι μαθητές μας παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον κ. Κατηνιώτη να αναλύει το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις σχολές και τα τμήματα των Α.Ε.Ι. και των Α.Τ.Ε.Ι. στα οποία οδηγεί η φοίτηση στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.
Συγκεκριμένα, ο κ. Κατηνιώτης, αφού αρχικά ενημέρωσε τους μαθητές μας σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των μορίων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εν συνεχεία τούς παρουσίασε τα τμήματα τού 1ου Επιστημονικού Πεδίου (Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Σπουδές).
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περιγραφή των κατευθύνσεων-τομέων, ενδεικτικών μαθημάτων τού προγράμματος σπουδών και των τομέων απασχόλησης που προσφέρουν τα πανεπιστημιακά τμήματα, ιδιαιτέρως εκείνα που βρίσκονται στην πρωτεύουσα.
Ακολούθησε προβολή επιλεγμένων βίντεο τού Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στα οποία διακεκριμένοι επιστήμονες περιέγραφαν τη φύση, τις συνθήκες εργασίας, τους τομείς απασχόλησης, τις προοπτικές των επαγγελμάτων τους, καθώς και τα προσόντα που απαιτούνται για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.
Αδιαμφισβήτητα η ενημερωτική αυτή συνάντηση υπήρξε ευεργετική για τους μαθητές τού Σχολείου μας, ενόψει των κρίσιμων αποφάσεων που θα κληθούν να λάβουν σύντομα σχετικά με την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία μετά την αποφοίτησή τους από το Λύκειο.