Εκτύπωση
Τον Μάρτιο τού 2017 43 μαθητές τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάδειξης «εφήβων βουλευτών», στο πλαίσιο τού εκπαιδευτικού προγράμματος "ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ". Συμμετοχή στη διαδικασία δήλωσαν 26 μαθητές από την Α΄ τάξη και 17 μαθητές από τη Β΄ τάξη.
Υπεύθυνοι Καθηγητές ήταν ο κ. Παντελής Χρήστος (πληροφορικός) και η κ. Φωτεινή Κατσαμπάνη (θεολόγος).
Επρόκειτο για την ΚΒ΄ Σύνοδο (2016 -2017) τού εκπαιδευτικού προγράμματος "ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ" μέσω τού οποίου προσφέρεται η δυνατότητα στα παιδιά μας:
Στην ΚΒ΄ Σύνοδο τής Βουλής των Εφήβων θα συμμετάσχει ως έφηβος βουλευτής ο μαθητής τής Β΄ τάξης  Νίκος Καλαντζής.