Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 πενταμελής ομάδα μαθητριών των Β΄ και Γ΄ τάξεων τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού (Κλασικού) έλαβε μέρος με εισήγηση σε Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Φυσικές Επιστήμες και Ηθική στον Αριστοτέλη».
Το Συνέδριο, που συνδιοργάνωσαν τα Λύκεια Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού, υπό την αιγίδα τού ΥΠ.Π.Ε.Θ., πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις τού Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο Ψυχικό.
Οι μαθήτριες Σταματιάδου Κωνσταντίνα τής Β΄ τάξης και Κουλουφάκου Σοφία, Ξένου Χρυσάνθη, Φωτοπούλου Πετρίνα και Χρυσανθακοπούλου Μαρία τής Γ΄ τάξης παρουσίασαν την εισήγησή τους με θέμα
"Η ηθική αρετή στον Αριστοτέλη»
(Α) Από τη σωκρατική γνωσιολογική θεώρηση στην αριστοτελική αντίληψη περί αρετής ως «ἓξεως
(Β) Από την ηθική αρετή στην πολιτική αρετή.
Ένα διαχρονικό αίτημα".
Υπεύθυνη Καθηγήτρια ήταν η κ. Ειρήνη Καρακίτσου, φιλόλογος τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού (Κλασικού) η οποία καθοδήγησε, προετοίμασε και δίδαξε τα μέλη τής μαθητικής ομάδας.
Επιστημονικός υπεύθυνος τού Μαθητικού Συνεδρίου έχει οριστεί ο κ. Βασίλειος Κάλφας, καθηγητής Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.