Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο των μαθημάτων των Θρησκευτικών και τής Κοινωνιολογίας, οι καθηγήτριες Αρσακείου Κλασικού Λυκείου Ψυχικού κ. Χρυσάνθη Βαβέτση, παιδαγωγός-θεολόγος, και Δήμητρα Χατζηαγγελάκη, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, επεξεργάστηκαν διαθεματικά την ταινία «Μοντέρνοι καιροί» τού Charlie Chaplin.

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020, παρουσίασαν την ταινία στους μαθητές τού τμήματος Γ΄1 τού Σχολείου και από την πλευρά των Θρησκευτικών μελέτησαν: α) την ηθική τής Τεχνολογίας, β) τα ερωτήματα και τα διλήμματα που προκύπτουν από τη χρήση της, καθώς και γ) τους κινδύνους για ανελευθερία τού προσώπου, συνεπεία τής υπερβολής και μη οριοθετημένης προσέγγισης.

Από την πλευρά τής Κοινωνιολογίας η προσέγγιση αφορούσε στις: α) συνέπειες τής ορθολογικοποίησης τής εργασίας στα εργοστάσια τής Αμερικής, όπου τα μοντέλα των Frederick Taylor και H. Ford αντιμετώπιζαν το άτομο ως εξάρτημα μηχανής, καταργώντας την ανθρώπινη υπόστασή του, β) στην αλλοτρίωση που επιφέρει η μονοτονία τής εντατικής εργασίας με την αδιάκοπη επανάληψη των κινήσεων και γ) στη μείωση τής παραγωγικότητας λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος τής επιχείρησης για τη γνώμη, τα συναισθήματα και τις ανάγκες των εργαζομένων.

Η διαθεματική αυτή προσέγγιση έγινε στο πλαίσιο εφαρμογής καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και τεχνικών. Η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση ενθουσίασε τους μαθητές και έδωσε το έναυσμα για μελλοντικές παρόμοιες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.