Εκτύπωση

Στο πλαίσιο τής συνεργασίας τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού (Κλασικού) με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες των Σχολείων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο τού 2020 ενημερωτικές συναντήσεις τού κ. Παντελή Κατηνιώτη, καθηγητή-συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με τους μαθητές τής Α΄ και τής Γ΄ τάξης.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών οι μαθητές παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον κ. Κατηνιώτη να αναλύει τις σπουδές και τη φυσιογνωμία των πανεπιστημιακών σχολών και τμημάτων στα οποία οδηγεί η φοίτηση στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε δίωρη ενημέρωση στο Θέατρο των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού για τους μαθητές τής Γ΄ τάξης, και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημέρωση των μαθητών τής Α΄ τάξης, διάρκειας μιας διδακτικής ώρας.

Όσον αφορά στο περιεχόμενο των ενημερωτικών αυτών συναντήσεων, αφού αρχικά έγινε μια σύντομη αναφορά στο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ακολούθησε μια συνοπτική περιγραφή όλων των τμημάτων που περιλαμβάνονται στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Πολιτικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές), στην οποία περιλαμβάνονταν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια σπουδών και τις πόλεις, όπου αυτά λειτουργούν.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περιγραφή των κατευθύνσεων/τομέων, ενδεικτικών μαθημάτων τού προγράμματος σπουδών και των τομέων απασχόλησης που προσφέρουν τα πανεπιστημιακά τμήματα, και  ιδιαιτέρως εκείνα που βρίσκονται στην πρωτεύουσα.

Τέλος, ο κ. Κατηνιώτης έδωσε στους μαθητές μας σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα των τμημάτων και στις προοπτικές που αυτά προσφέρουν, και απάντησε στις απορίες και στις ερωτήσεις τους.

Οι ενημερωτικές αυτές συναντήσεις υπήρξαν ιδιαιτέρως διαφωτιστικές για τους μαθητές τού Σχολείου, εν όψει των κρίσιμων αποφάσεων που θα κληθούν να λάβουν για το μέλλον τους.