Αρσάκεια Ιωαννίνων

«Μοιάζουνε οι στίχοι μου με τη χρυσή επαφή τού ήλιου πάνω στο χιόνι…
μοιάζουνε με το βάρος τής αυγής πάνω στις μαργαρίτες
μοιάζουνε με το βάρος τής ε λ π ί δ α ς
πάνω στην κ α ρ δ ι ά… »

(Ν. Βρεττάκου, Το βιβλίο τής Μαργαρίτας)

Καθώς στον καιρό τής πανδημίας ο χρόνος δεν σταμάτησε, η ζωή συνεχίζεται και πρωτόγνωρες συνθήκες φαντάζουν δυστυχώς να συμβαδίζουν με μια θλιβερή αίσθηση διάρκειας, «παράτασης», αναπόδραστα η ανθρώπινη ψυχή δεν έμεινε ανέγγιχτη.

Και αν αυτή η κατάσταση επηρεάζει, κατά τρόπο συχνά δύσκολα ελέγξιμο, τους μεγάλους, παρά την πείρα και την ωριμότητά τους που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ισχυρούς αμυντικούς μηχανισμούς, καταλαβαίνουμε πόσο σημαδεύει τις ψυχές των παιδιών, των μαθητών.

Συμπαραστάτες πολύτιμοι στο πλευρό των μαθητών τού Σχολέιου, αναδεικνύονται, μαζί με  την  οικογένεια, τους δασκάλους και τους φίλους, και οι άνθρωποι των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών τής Φ.Ε.

Ειδικότερα, η κ. Μαρία Κούκνη, εκπρόσωπος τής Συμβουλευτικής Ψυχολογικής Υπηρεσίας των Σχολείων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συνεχίζει διαδικτυακά τις συζητήσεις με τους μαθητές τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού (Κλασικού) προκειμένου να δώσει συμβουλές αλλά και βήμα στα παιδιά μας για την καλύτερη διαχείριση των δυσκολιών στο πλαίσιο των τρεχουσών συνθηκών.