Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας πραγματοποίησαν, τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022, και ώρα 18.00, τέσσερα παράλληλα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), ένα για κάθε επιστημονικό πεδίο, τα οποία αφορούσαν στη συμπλήρωση τού μηχανογραφικού δελτίου και στις σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια των webinars οι Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων παρουσίασαν στους μαθητές, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, και στους γονείς τους αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα, που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο επιλογής τους, καθώς και πρακτικές οδηγίες που αφορούσαν στη συμπλήρωση τού ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου.

Παράλληλα, οι μαθητές και οι μαθήτριες τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού είχαν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν συμβουλευτικές τηλεσυναντήσεις για τη συμπλήρωση τού μηχανογραφικού δελτίου τους με τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού τού Σχολείου κ. Π. Κατηνιώτη.