Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τρίτη 25 Απριλίου 2023 ο κ. Βάγιας Παναγιωτόπουλος, επίκουρος καθηγητής Ιδιωτικού Δικαίου τής Νομικής Σχολής τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσίασε με εξαιρετικό τρόπο τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρει το πανεπιστημιακό τμήμα στο οποίο διδάσκει στις μαθήτριες και τους μαθητές τής Β΄ τάξης τής Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών των τριών Αρσακείων Λυκείων Ψυχικού.

Η ομιλία αυτή ήταν η τελευταία από μια μακρά σειρά ομιλιών καθηγητών πανεπιστημίου, στο πλαίσιο τής ενημερωτικής εκδήλωσης με τίτλο «Σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», που διοργανώθηκε από τη Συμβουλευτική Υπηρεσία Σχολικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των Αρσακείων Λυκείων Ψυχικού.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγιωτόπουλος, στην αρχή τής ομιλίας του, ανέλυσε ενδελεχώς το περιεχόμενο των ποικίλων τομέων που ανήκουν στους δύο βασικούς «πυλώνες» τής Νομικής Επιστήμης: το Δημόσιο και το Ιδιωτικό Δίκαιο.

Στη συνέχεια παρουσίασε στους μαθητές, με εύληπτο τρόπο, τις προπτυχιακές και τις μεταπτυχιακές σπουδές που προσφέρει η Νομική Σχολή Αθηνών.

Τέλος, ο κ. Παναγιωτόπουλος έκανε μια λεπτομερή παρουσίαση όλων των επαγγελμάτων στα οποία οδηγούν οι νομικές σπουδές και ανέλυσε τόσο τα τυπικά προσόντα όσο και τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα στοιχεία προσωπικότητας που απαιτούνται για την επιτυχή άσκηση τού δικηγορικού επαγγέλματος.

Μετά το πέρας τής παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση, κατά τη διάρκεια τής οποίας οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν στον ομιλητή τις απορίες τους και να μιλήσουν για τους προσωπικούς τους στόχους.

Την ευθύνη για την οργάνωση και την πραγματοποίηση τής ομιλίας αυτής, αλλά και τής εκδήλωσης συνολικά είχαν εκ μέρους των Σχολείων: η Διευθύντρια τού Α΄ Λυκείου κ. Αμαλία Μαυροειδή, η Διευθύντρια τού Β΄ Λυκείου δρ Νέλλη Παππά και η Διευθύντρια τού Γενικού Λυκείου δρ Μαρίκα Δουζίνα και εκ μέρους των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: ο κ. Παντελής Κατηνιώτης, καθηγητής-Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, MSc, PhD, και η κ. Κατερίνα Σουφλιά, καθηγήτρια-Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, MSc.