Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η καθηγήτρια των Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού κ. Δήμητρα Χατζηαγγελάκη κατά το β΄ τετράμηνο τού σχολικού έτους 2022-2023, στο πλαίσιο τής αξιοποίησης εναλλακτικών στρατηγικών στη διδακτική πράξη, εφάρμοσε τους διττούς λόγους και τη διαλογική μέθοδο στο μάθημα τής Α΄ τάξης.

 Οι μαθητές, στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Πολιτικής Παιδείας, διδάχθηκαν από την καθηγήτριά τους την τεχνική προετοιμασίας και εκφοράς ενός διττού λόγου. Στη συνέχεια επεξεργάστηκαν συνεργατικά μέσω των διττών λόγων θέματα σχετικά με το μάθημα (π.χ. «Η θανατική ποινή πρέπει να καταργηθεί» κ.λπ.).


Οι μαθητές που συμμετείχαν ως ομιλητές, κριτές, χρονομέτρες ή/και ακροατές ενθουσιάστηκαν από τη διαδικασία διεξαγωγής των διττών λόγων.
Οι συνεδρίες ολοκληρώθηκαν με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη βαθμολόγηση των ομάδων.

Η διαλογική μέθοδος αποτελεί μια νέα διδακτική μέθοδο, σύμφωνα με την οποία ο καθηγητής παραχωρεί τη θέση του μέσα στη σχολική τάξη στον μαθητή, ο οποίος γίνεται για λίγο «καθηγητής-μαθητής», δίνοντάς του έτσι την ευκαιρία να διδάξει ο ίδιος το περιεχόμενο τού μαθήματος, μετά από ατομική ή ομαδική προετοιμασία, αναπτύσσοντας συγχρόνως την προσωπική του άποψη και δημιουργώντας έναν εποικοδομητικό διάλογο με τους συμμαθητές του. 

Η διαλογική μέθοδος εφαρμόστηκε σε μια συνεδρία τού μαθήματος τής Α΄ τάξης και, συγκεκριμένα, κατά την προσέγγιση τής υποενότητας που αναφέρεται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ).

Αφού πρώτα η καθηγήτρια αναφέρθηκε για 10 λεπτά στην έννοια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και πώς αυτά επιδρούν στην κοινωνία, στην πολιτική και στην οικονομία, στη συνέχεια έθεσε ερωτήματα σχετικά με το θέμα στους μαθητές:

1. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια τής «επικοινωνίας» στη σύγχρονη εποχή; Πώς θα θέλατε να πραγματοποιείται η επικοινωνία;
2. Τι είναι τα ΜΜΕ και ποιες λειτουργίες επιτελούν στη σύγχρονη εποχή; Ποιες λειτουργίες θα θέλατε εσείς να επιτελούν τα ΜΜΕ;
3. Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι θετικές κοινωνικές επιδράσεις των ΜΜΕ στη σύγχρονη εποχή; Πώς θα θέλατε να τις μελετήσετε;
4. Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν από τις επιδράσεις των ΜΜΕ στη σύγχρονη εποχή, κατά την προσωπική σας άποψη;
5. Με ποιο τρόπο θα μπορούσατε να ελαχιστοποιήσετε ή να εξαλείψετε τους συγκεκριμένους κινδύνους;
6. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια τής "μαζικής επικοινωνίας" στη σύγχρονη εποχή; Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά της;
7. Πιστεύετε ότι η τηλεόραση κατασκευάζει μια "νέα εικονική πραγματικότητα", η οποία δημιουργεί πρότυπα, επηρεάζει και καθοδηγεί συμπεριφορές; Αν ναι, πώς πιστεύετε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα;

Στη συνέχεια ένας-ένας από τους εκπαιδευόμενους μαθητές πήρε τη θέση τού εκπαιδευτικού στην τάξη και απάντησε σε ένα ή περισσότερα ερωτήματά του, εκφράζοντας μέσω τής κριτικής του σκέψης, την προσωπική του άποψη προς το σύνολο των μαθητών τής τάξης, αφού ανέπτυξε αρχικά διάλογο με τον καθηγητή και στη συνέχεια με τους υπόλοιπους έφηβους-μαθητές.

Η εκπαιδευτικός παρακολουθούσε τη διαδικασία σαν να ήταν συμμαθήτριά τους, συμμετέχοντας ενίοτε και η ίδια ως "μαθήτρια" στη θέση τού μαθητή που υποδύετο τον "καθηγητή" τής τάξης.

Η ενθάρρυνση τής συνεργασίας, η τόνωση τής αυτοπεποίθησης, η ανάπτυξη τής κριτικής και δημιουργικής σκέψης, η αυτονόμηση και η ενεργοποίηση των μαθητών είναι μερικά μόνο από τα οφέλη τής συγκεκριμένης διδακτικής μεθόδου.