Ημερολόγιο

Δεκέμβριος 2018
Τον προηγούμενο μήνα   Τον επόμενο μήνα
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
week 48 1
week 49 2 3 4 5 6 7 8
week 50 9 10 11 12 13 14 15
week 51 16 17 18 19 20 21 22
week 52 23 24 25 26 27 28 29
week 1 30 31

Διαδικασία εισαγωγής νέων μαθητών/μαθητριών στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία
(Ψυχικού, Εκάλης, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων)

Η επιλογή νέων μαθητών στα Αρσάκεια Σχολεία γίνεται, εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.Για παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης

Το σχολικό έτος  2018-2019 θα φοιτήσουν:

α. Προνήπια που έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 2014
β. Νήπια που έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2013 έως και 31 Δεκεμβρίου 2013


Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τις εγγραφές έχει ως εξής:
 
1. Οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν ηλεκτρονικά αίτηση ενδιαφέροντος εγγραφής:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


2. Ορίζεται παιδαγωγική συνάντηση του μαθητή/μαθήτριας με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) θα αποσταλεί από την αρμόδια υπηρεσία των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
Ειδικά για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου (όχι Νηπιαγωγείου), θα ζητηθεί από τους γονείς να στείλουν τον έλεγχο του παιδιού τους (εφόσον χρειάζεται).

3. Οι γονείς ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της παιδαγωγικής συνάντησης από την αρμόδια υπηρεσία των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

4. Ολοκληρώνεται η διαδικασία της εγγραφής (α) με την κατάθεση προκαταβολής και (β) την έλευση του κηδεμόνα στη Διεύθυνση του Σχολείου για τη δήλωση των ατομικών στοιχείων του μαθητή.

Σημείωση

Σε περίπτωση που οι γονείς ενδιαφέρονται για ενημέρωση/ξενάγηση στον χώρο του Σχολείου, παρακαλούνται να το σημειώσουν στο τελευταίο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης που έχει τίτλο «Παρατηρήσεις».
Ειδικά για τα σχολεία Ψυχικού και Εκάλης επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 210 6755555 (εσωτερικό 119 για νηπιαγωγεία και δημοτικά και εσωτερικό 120 για γυμνάσια και λύκεια).

..............................................................

Δείτε αριστερά στην ενότητα Δίδακτρα τους πίνακες διδάκτρων των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων.